06 - 575 34 599

Weerribben

Weer of geen weer, ieder jaargetijde is het heerlijk vertoeven in dit bijzondere natuurgebied; per fiets, wandelend of te water; op verschillende plekken kun je een fluisterboot of kano huren of meegaan met een rondvaartboot.

De Weerribben- Wieden is een laagveenmoerasgebied. Water en land wisselen elkaar voortdurend af. Hierdoor is er leefruimte voor allerlei soorten planten en dieren. Vanaf 2002 is zelfs de otter hier weer aanwezig.

Het gebied is ooit ontstaan vanuit mensenhanden; bloed, zweet en tranen; ontstaan door vervening, turfwinning, overstromingen, stuwwallen, weren, ribben en wieden.

De pittoreske plaatsen Blokzijl en Giethoorn zijn onderdeel van het unieke gebied en ook zeer zeker een bezoekje waard.

Kom het ervaren. Go Slow op ontdekkingsreis en geniet: np-weerribbenwieden.nl